Hvad er hydraulik og hvad bruges det til?

Hydraulik er en vigtig del af det, at få maskiner til at ’bevæge’ sig. Derfor er det fundamentalt for at maskinerne kan betjenes hensigtsmæssigt. Men hvad er hydraulik nærmere bestemt og hvad bruges det helt præcist til? Det vil vi se på i dette indlæg.

Wikipedia forklarer, at hydraulik er en lære under fluidmekanik til tekniske anvendelse, som primært er overførsel af energi ved hjælp af væske gennem rør – her typisk olie.

Hydraulik er dermed en metode eller anvendelse, som hjælper os med at sætte noget i bevægelse, som når der f.eks. skal løftes eller presses.

I dag ser man hydraulik være anvendt i mange maskiner. Lige fra en pappresser til en personbil, hvor bagklappen åbnes, til en gravkos arme eller en lastvogns bagport, som kan sænkes.

Men hvordan virker hydraulikken, hvordan fungerer den?

Når noget skal dreje, løfte, rotere, udvide sig o.l., sker det via et væsketryk i førnævnte rør, altså igen: overførsel af energi ved hjælp af væske gennem rør.

Den funktion med et væsketryk kan dog ikke bare finde sted selv. Der er behov for en motor eller en pumpe, som kan suge olien til sig, så der skabes et olietryk.

Olietrykket ledes til styreventiler, hvilket foregår via en slange, og fra ventilerne videre til en motor eller cylinder, som foretager den designede bevægelse, altså løftet, rotationen eller presset.

Ved hjælp af hydraulik bliver det muligt at løfte med mange tons – afhængigt af systemets størrelse, naturligvis.

Holder hydraulik for evigt?

Ligesom med alt andet mekanik, sker der med tiden slid på hydrauliksystemer. Derfor kan reparation af hydraulik blive en nødvendighed.

Systemerne kan dog holde rigtig længe, hvis de plejes ordentligt, og typisk er det mindre reparationer som at skifte slanger, der er nødvendige – altså ikke meget kostbare indgreb.

Hydraulik kan fremstilles som en specialordre, da systemerne er mulige at tilpasse næsten alle tænkelige behov.